Love Nature

Galleri Mölndal

Hultman, Anders

Anders Hultman är född 1945 i Göteborg. I grunden är han mellanstadielärare, vad gäller måleriet är han autodidakt. Han har varit sångare i bandet Gotlands Får och är fortfarande aktiv musiker, numer i jazzbandet Sôr Ossbonn´s på banjo. Han kan även addera till sitt cv ett ordförandeskap i Föreningen Classic Jazz Göteborg.

När det kommer till måleriet arbetar han inom medierna olja, gouache och akryl. Hans måleri kan beskrivas som romantisk naivism, och vi på Galleri Stockholm kan med stolthet presentera fjorton högkvalitativa litografier, tillgängliga för dig som kund bara genom ett knapptryck online.

Så här uttrycker sig konstnären själv om sitt måleri: ”Mina bilder tar avstamp I en barndomstid präglad av lust och fantasi. Mina föräldrar växte upp i Uddevalla och den tidens stad var låg med träbebyggelse och kullerstensgator, hästdroskor och på vintern slädar. Jag funderade ofta på vad som dolde sig bakom träplanken och fascinationen över småskaligheten och det personliga uttrycket i fasader och tornspiror och när lusten att måla infann sig i trettioårsåldern inspirerades jag av framför allt Olle Olsson Hagalund , Göteborgskolorister som Ragnar Sandberg och Inge Schiöler. Jag målar naivistiskt i första hand för att det är roligt och humor är en underskattad ingrediens i konsten. ( Det är ju blodigt allvar) och nio av tio påstår att dom blir glada av det jag målar.”